christo - wrapped pont neuf 1985

CHRISTO
The Pont Neuf Wrapped, 1985