yves klein - photographie

YVES KLEIN ET LES EPONGES

“BOULAT PIERRE PHOTOGRAPHE” “KLEIN YVES SEUL” EPONGE BLEU